„РЕМБИ“ АД

5070 гр. Елена, ул. „Трети март“ 16а

тел. пласмент: 06151 6472, 0889 100 791
тел. 0888 436 796, 0887 102 108

e-mail: rembi_elena@abv.bg


Изпратете ни запитване, като използвате формата по-долу: